fb
0

Προβολή καλαθιού

Το καλάθι σας είναι άδειο!
+302111986711 τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών: Δευ-Παρα 9:00-17:30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα διαχειριστή:

Το όνομα του διαχειριστή είναι   STAR ALIANS Ltd. Η εταιρεία ασκεί την κύρια δραστηριότητά  της στον τομέα  πώλησης υποδημάτων και τσαντών.

Τοποθεσία και επαφές:

Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Σόφια,  Vladayska reka 8

Τηλέφωνο: +30 2111986711

Ε - mail: shop@tendenz.gr

Ιστοσελίδα: tendenz.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Διευθυντής της STAR ALLIANCE LTD

Διαβάστε προσεκτικά την τρέχουσα  πολιτική απορρήτου της  STAR ALLIANCE  ΕΠΕ και σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική, δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και δεν πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Για τις  περισσότερες  υπηρεσίες μας, δεν απαιτείται καμία μορφή εγγραφής, η οποία να μην σας επιτρέπει να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας  χωρίς να μας ενημερώνετε ποιοι είστε. Για ορισμένες υπηρεσίες, ωστόσο, ίσως χρειαστεί να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξετε να μην παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου και δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερώτησεις  σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς είναι:

Κατηγορία προσωπικών δεδομένων:

- "συνήθη" προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

- έναν εταιρικό  αριθμό  ΦΠΑ , εάν θέλετε να σας εκδοθεί τιμολόγιο.

Πηγή:

από το φυσικό  υποκείμενο  (το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τα δεδομένα)

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίου εξ αποστάσεως - ηλεκτρονική πώληση ·
 2. εκστρατείες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

 

Το υπόβαθρο  που μας δίνει το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

 1. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύναλλαγής μαζί  σας ή για την πρόθεσή μας να συνάψουμε μια σύναλλαγή.
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική μας υποχρέωση (π.χ. φορολογία και λογιστικές υποχρεώσεις).
 3. Η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. νομική προστασία, ασφάλεια και ασφάλεια ιδιοκτησίας ή ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών για τη βελτίωση των υπηρεσιών).
 4. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Οι παρακάτω οργανισμοί / άτομα θα λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε συμφωνία προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ., λογιστήριο),
 2. κρατικές και δημοτικές αρχές βάσει νομικών μας υποχρεώσεων..

Είναι  πιθανό  τα προσωπικά σας δεδομένα  να  μπορούν να μεταδίδονται και σε άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά ή να υποβληθούν σε επεξεργασία νομίμως σε άλλο τρόπο, όπως η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης  της  χρησιμότητας αυτής της ιστοσελίδας, μάρκετινγκ, διαχείριση δεδομένων ή τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα τρίτα μέρη, συμβεβλημένα με μας,  χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το συμφωνημένο σκοπό και δεν πωλούν τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους  ούτε  τους τα αποκαλύπτουν  , εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή  υπάρχει άδεια από εμάς ή αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποδοχή:

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν  άλλοι  λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων (π.χ. εκτέλεση της σύμβασης, νομική υποχρέωση κ.λπ.), θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους προυπάρχοντες όρους  μας όπως ρητά αναφέρεται στη συμφωνία. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να δοθεί με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (Δήλωση Απορρήτου) ή με ξεχωριστό έγγραφο, ένα υπόδειγμα του οποίου θα σας παράσχουμε. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή παρέχοντας  γραπτή δήλωση προς το σκοπό αυτό ή συμπληρώνοντας  το  πρότυπο που παρέχεται από εμάς.

Μετάβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό

STAR ALLIANCE Ltd. δεν προτίθεται να προβεί σε τέτοια μεταβίβαση  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και σε περίπτωση τέτοια πρόθεσης εκ των προτέρων θα λάβει τη συγκατάθεσή σας.

 

Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

STAR ALLIANCE Ltd.  αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα  για  διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής σχετικά με  τις αξιώσεις σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών που έχουμε κάνει μαζί σας. Ο συνολικός περιορισμός σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία είναι 5 (έτη). Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. λογιστικές, φορολογικές, ασφαλιστικές  υποχρεώσεις), είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε  τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με τον ακόλουθο τρόπο: σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή καταστροφής.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο σχετικά με τα προσωπικά σας  δεδομένα  έχουν ως εξής:

Οποιαδήποτε στιγμή  ενώ  αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα και:

 1. Μπορείτε να ζητήστε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από την STAR ALLIANCE EOOD και το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Μπορείτε να ζητήστε από την STAR ALLIANCE Ltd. τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή κατάλληλη να μεταφερθεί σε άλλο Διαχειριστή, ή να μας ζητήσετε να το πράξουμε εμείς χωρίς εμπόδια
 3. Μπορείτε να ζητήστε από την STAR ALLIANCE Ltd. να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα ανακριβή σας προσωπικά δεδομένα καθώς και δεδομένα που δεν είναι τα τρέχοντα..
 4. Μπορείτε να ζητήστε από την STAR ALLIANCE Ltd. να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς περιττή καθυστέρηση για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους όταν :

*  τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ·

*  έχετε αποσυρει την  συγκατάθεσή σας.

*  έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία,

*  η επεξεργασία είναι παράνομη.

* τα προσωπικά δεδομένα  πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που ισχύει για εμάς ως ελεγκτής δεδομένων.

Μπορούμε να αρνηθούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής λόγους:

* για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση εκ μέρους μας,

* για τη σύσταση, άσκηση ή προστασία νομικών απαιτήσεων.

 1. Μπορείτε να ζητήσετε απο την STAR ALLIANCE Ltd. Να διαφυλάξει την επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε αποθηκεύονται αλλά δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η άρνησή μας να περιορίσουμε θα είναι ρητή μόνο γραπτώς και είμαστε υποχρεωμένοι να την παραβιάσουμε για νόμιμο λόγο.

6.Μπορείτε να  αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ξεχωριστό αίτημα που απευθύνεται σε εμάς.

 1. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας, όπως η άμεση εμπορική προώθηση (ανεπιθύμητη διαφήμιση) ·
 2. Μπορείτε να φέρετε αντίρρηση για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης ·
 3. Μπορείτε να μην αποτελεσετε αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης ·
 4. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα σκοπό που δεν καλύπτεται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα σας προσφέρουμε μια νέα και αν χρειαστεί ζητήσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

Όλες οι παραπάνω αιτήσεις θα διαβιβαστούν εάν υπάρχει τρίτο μέρος (παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένων και εκτός της ΕΕ και διεθνών οργανισμών) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να προβληθεί από άτομα κάτω των 18 ετών, αλλά η εγγραφή και οι πωλήσεις από τον ιστότοπο προορίζονται για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

 

Cookies και ετικέτες διαδικτύου

Είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτή την, όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται, και μερικές από τις αναζητήσεις που εκτελείτε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και να συλλέξουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για όσους χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για εσωτερικούς σκοπούς μάρκετινγκ. Σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε το «cookies» που συλλέγει το όνομα τομέα του χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης. Ένα cookie είναι ένα μικρό στοιχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie που θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το αποδεχτείτε ή όχι.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ωστόσο, ότι αν δεν δέχεστε cookies, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού στον browser σας. Είναι επίσης δυνατή η λήψη των υπηρεσιών από εξωτερικά πρόσωπα που μας βοηθούν στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.

Μερικές φορές είναι δυνατή η χρήση ετικετών internet (επίσης γνωστή ως «ετικέτες ενέργειας», «single-pixel GIF», «καθαρά GIF», «αόρατο GIF» και «1-προς-1 GIF») και τα cookies σε αυτό το site, και για την εφαρμογή τους από τρίτους - τη διαφήμιση των σύντροφο ή συνεργάτη analytics web βρίσκεται και αποθηκεύει τις σχετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων IPadres σας) σε μια άλλη χώρα. Αυτές οι ετικέτες / cookies τοποθετούνται τόσο σε online διαφημίσεις που οδηγούν τους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και σε διάφορες σελίδες αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία αυτή για να μετρήσει τη συμπεριφορά ερωτώμενος των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας (συμπεριλαμβανομένων πόσες φορές μια σελίδα ανοίγει και η οποία πληροφορία θεωρείται), καθώς και να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. Με αυτές τις ετικέτες / cookies τρίτων - ένα σύντροφο ή συνεργάτη analytics Ιστού μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες σε άλλες ιστοσελίδες μας και να συντάσσει εκθέσεις για μας σχετικά με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και διαδίκτυο. Αυτοί οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που συλλέγονται για τους άλλους, αν υπαρχει οποιαδήποτε νομική απαίτηση ή αν εμπλοκή  και άλλων μέρων για  να επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό τους.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε  τη  «Google Analytics», για τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου των δικτυακών τόπων για: (α) τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και των εταιρικών ιστοσελίδων, και (β) την ένταξη και τη βελτιστοποίηση των δικτυακών τόπων, κατά περίπτωση. Η «Google Analytics» είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρεία Google Inc., μέσω του οποίου προετοιμάζεται λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία σε έναν ιστοχώρο , τις πηγές της κυκλοφορίας και μετατροπής των καταναλωτών σε πελάτες (μετατροπή) και των πωλήσεων. Η "Google Analytics" χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

 Η Google θα χρησιμοποιήσει το όνομα που δημιουργήθηκε με cookies πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου, την προετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και με την παροχή αναλύσεων με αυτές τις αναφορές .

Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή σε τρίτο μέρος αν επεξεργάζεται αυτό δεδομένα για λογαριασμό της Google. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συνδυάσει ή θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα  που έχει αποθηκευτεί από την Google.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την  εγκατασταση και να αποθήκευση cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε στην επεξεργασια   προσωπικών  δεδομένων  που θα συλλέξει η Google για εσάς με τον τρόπο ή για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Προώθηση σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Σας  προτείνουμε  να μεταβείτε στους  άλλους ιστότοπους για να μάθετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου που λειτουργεί εκεί. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

STAR ALLIANCE Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων,

- Αλλαγές στις ισχύουσες ρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, το δίκαιο των τηλεπικοινωνιών, στις  υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και διέπουν τα δικαιώματα των καταναλωτών που αφορούν τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις μας ή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας.

- Ανάπτυξη της λειτουργικότητας ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που οοδηγείται από τις προόδους στην τεχνολογία του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων επιρροή στον τομέα της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή σε αυτήν την πολιτική, θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση της πολιτικής μας , με νέα ημερομηνία.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διεύθυνση:. Γ. 1592 Sofia, Bul «»  Prof.. Tsvetan Lazarov «№ 2 (www.cpdp.bg).

Αν θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την STAR ALLIANCE Ltd  (αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς), μπορείτε να κάνετε εκείνες τις κορυφαίες στοιχεία επικοινωνίας.

Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αρχίζει να ισχύει από τις 22.05.2018.